Ponúkame  vám nový druh terapie - Energy terapiu, ktorá kombinuje

 prácu s energiami a psychológiu. Táto kombinácia poskytuje návod, ako lepšie pochopiť príležitosti, ktoré nám prináša život a tiež  poskytuje návod na riešenie ťažkých období nášho života. Kombináciou techník rozširujeme pre klienta diagnostiku a správne zameranie terapie. 

Lutera s.r.o.

Tallerova 4

811 02 Bratislava

e-mail: office@lutera.sk

  • Facebook Sociální Icon