Ponúkame  vám nový druh terapie - Luterapiu, ktorá kombinuje  prácu s energiami a psychológiu. Táto kombinácia poskytuje návod, ako lepšie pochopiť príležitosti, ktoré nám prináša život a tiež  poskytuje návod na riešenie ťažkých období nášho života.

Kombináciou techník rozširujeme pre klienta diagnostiku a správne zameranie terapie. 

© 2020 . Created by Lutera s.r.o.