Energetické léčení

KVANTOVA TERAPIA

Postup:

Prevedieme terapiu a aplikujeme zámer.

Dohodneme si zámer a cieľ, ktorý chceme dosiahnúť.

Prvé stretnutie je zvyčajne o analýze problému.

Overíme prevedenú terapiu a nastavíme ďalší plán.

Dohodneme kontrolné stretnutie.

Cena terapie je 50 € na jedno sedenie.

Sledujte nás

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram