PhDr. Mgr. Ľudmila Habodász 

Tomašikova 26, Bratislava - budova Úsvit

telefón: 0903 904 380

e-mail: info@poradi.me